Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-

8

Februari

36%

-

8

Mars

40%

10°

-

8

April

48%

15°

-

9

Maj

52%

21°

-

10

Juni

58%

25°

-

9

Juli

66%

27°

-

7

Augusti

67%

27°

-

5

September

63%

23°

-

5

Oktober

52%

17°

-

5

November

38%

11°

-

7

December

29%

-

9