Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

-

9

Februari

38%

-

9

Mars

41%

-

9

April

48%

14°

-

10

Maj

52%

20°

-

11

Juni

57%

24°

-

10

Juli

66%

26°

-

7

Augusti

68%

26°

-

6

September

63%

22°

-

5

Oktober

53%

16°

-

6

November

38%

10°

-

8

December

31%

-

10