Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

27%

-

7

Februari

33%

-

8

Mars

37%

-

8

April

44%

15°

-

9

Maj

48%

20°

-

11

Juni

54%

23°

-

10

Juli

62%

26°

-

8

Augusti

64%

25°

-

6

September

59%

22°

-

5

Oktober

50%

16°

-

5

November

34%

10°

-

8

December

25%

-

9