Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

30%

-

8

Februari

35%

-

8

Mars

38%

-

9

April

44%

12°

-

10

Maj

47%

18°

-

12

Juni

53%

21°

-

11

Juli

62%

24°

-

8

Augusti

64%

23°

-

7

September

59%

20°

-

6

Oktober

51%

14°

-

6

November

36%

-

8

December

28%

-

9