Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

26%

-

7

Februari

32%

-

7

Mars

37%

-

8

April

42%

15°

-

10

Maj

47%

20°

-

12

Juni

53%

23°

-

10

Juli

62%

25°

-

8

Augusti

63%

25°

-

6

September

58%

22°

-

6

Oktober

50%

16°

-

5

November

33%

-

8

December

24%

-

9