Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

32%

-

9

Februari

36%

-

9

Mars

39%

-

9

April

44%

12°

-

10

Maj

48%

17°

-

12

Juni

53%

20°

-

11

Juli

62%

23°

-

8

Augusti

64%

23°

-

7

September

60%

19°

-

6

Oktober

52%

14°

-

6

November

37%

-

8

December

29%

-

10