Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

30%

-

7

Februari

36%

-

7

Mars

39%

-

8

April

45%

14°

-

9

Maj

49%

19°

-

11

Juni

55%

23°

-

10

Juli

64%

25°

-

8

Augusti

65%

25°

-

6

September

61%

22°

-

5

Oktober

52%

16°

-

5

November

36%

-

7

December

28%

-

8