Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

28%

-

7

Februari

34%

-

7

Mars

38%

-

8

April

43%

14°

-

10

Maj

47%

19°

-

12

Juni

53%

22°

-

10

Juli

62%

25°

-

8

Augusti

64%

24°

-

6

September

59%

21°

-

5

Oktober

50%

15°

-

6

November

35%

-

8

December

26%

-

9