Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

26%

-

7

Februari

32%

-

7

Mars

37%

-

8

April

44%

16°

-

9

Maj

48%

20°

-

11

Juni

55%

24°

-

10

Juli

63%

26°

-

7

Augusti

64%

26°

-

6

September

59%

23°

-

5

Oktober

49%

17°

-

5

November

33%

10°

-

7

December

24%

-

8