Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

-

9

Februari

47%

-

9

Mars

47%

-

9

April

52%

12°

-

9

Maj

55%

18°

-

10

Juni

61%

22°

-

8

Juli

71%

25°

-

6

Augusti

72%

24°

-

6

September

68%

21°

-

5

Oktober

57%

15°

-

6

November

45%

10°

-

8

December

40%

-

10