Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

-

9

Februari

45%

-

8

Mars

46%

-

9

April

51%

13°

-

9

Maj

54%

18°

-

11

Juni

61%

22°

-

8

Juli

70%

25°

-

6

Augusti

72%

24°

-

6

September

68%

21°

-

5

Oktober

56%

15°

-

6

November

44%

10°

-

8

December

38%

-

9