Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

34%

-

10

Februari

38%

-

9

Mars

41%

-

9

April

48%

15°

-

10

Maj

54%

20°

-

11

Juni

58%

24°

-

10

Juli

67%

27°

-

7

Augusti

69%

27°

-

6

September

64%

23°

-

5

Oktober

54%

17°

-

6

November

38%

11°

-

9

December

31%

-

10