Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

27%

-

9

Februari

31%

-

9

Mars

36%

-

8

April

44%

16°

-

9

Maj

52%

21°

-

10

Juni

55%

24°

-

10

Juli

63%

27°

-

7

Augusti

66%

27°

-

6

September

61%

23°

-

5

Oktober

51%

17°

-

6

November

34%

11°

-

8

December

25%

-

9