Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

-

7

Februari

38%

-

7

Mars

41%

10°

-

7

April

49%

15°

-

8

Maj

53%

21°

-

9

Juni

60%

25°

-

8

Juli

68%

28°

-

6

Augusti

69%

27°

-

5

September

64%

24°

-

4

Oktober

52%

18°

-

5

November

40%

11°

-

6

December

32%

-

8