Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-

9

Februari

42%

-

9

Mars

43%

-

9

April

47%

10°

-

11

Maj

49%

16°

-

12

Juni

56%

19°

-

10

Juli

65%

22°

-

8

Augusti

67%

22°

-

7

September

64%

18°

-

5

Oktober

55%

13°

-

6

November

41%

-

8

December

35%

-

10