Annons
Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

30%

-

7

Februari

35%

-

7

Mars

39%

10°

-

8

April

46%

15°

-

9

Maj

50%

21°

-

11

Juni

56%

25°

-

10

Juli

64%

28°

-

7

Augusti

66%

28°

-

6

September

61%

23°

-

6

Oktober

51%

16°

-

6

November

36%

-

7

December

28%

-

8