Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

32%

-

7

Februari

37%

-

7

Mars

41%

-

7

April

47%

15°

-

8

Maj

51%

20°

-

10

Juni

58%

24°

-

9

Juli

66%

26°

-

7

Augusti

67%

26°

-

6

September

63%

23°

-

5

Oktober

52%

17°

-

5

November

38%

10°

-

7

December

29%

-

8