Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

26%

-

8

Februari

31%

-

8

Mars

37%

-

8

April

45%

16°

-

9

Maj

50%

21°

-

11

Juni

56%

25°

-

10

Juli

64%

27°

-

7

Augusti

65%

27°

-

6

September

60%

23°

-

5

Oktober

50%

17°

-

5

November

33%

10°

-

7

December

25%

-

8