Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

25%

-

8

Februari

31%

-

8

Mars

37%

10°

-

8

April

46%

16°

-

9

Maj

51%

22°

-

10

Juni

57%

25°

-

10

Juli

64%

28°

-

7

Augusti

66%

27°

-

6

September

61%

24°

-

5

Oktober

50%

17°

-

5

November

34%

11°

-

7

December

25%

-

9