Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

27%

-

8

Februari

33%

-

8

Mars

38%

-

8

April

46%

15°

-

9

Maj

50%

21°

-

11

Juni

56%

24°

-

10

Juli

64%

27°

-

7

Augusti

65%

26°

-

6

September

61%

23°

-

5

Oktober

50%

17°

-

5

November

35%

10°

-

7

December

26%

-

9