Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

30%

-

8

Februari

35%

-

7

Mars

39%

-

8

April

45%

15°

-

10

Maj

50%

20°

-

11

Juni

56%

23°

-

10

Juli

64%

26°

-

8

Augusti

66%

25°

-

7

September

61%

22°

-

6

Oktober

53%

16°

-

6

November

36%

-

8

December

27%

-

9