Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-

8

Februari

36%

-

7

Mars

41%

-

8

April

47%

15°

-

9

Maj

52%

20°

-

11

Juni

58%

24°

-

9

Juli

66%

26°

-

7

Augusti

68%

26°

-

7

September

63%

23°

-

5

Oktober

54%

17°

-

5

November

37%

10°

-

7

December

28%

-

8