Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

-

11

Februari

47%

-

9

Mars

47%

11°

-

9

April

53%

17°

-

10

Maj

58%

22°

-

10

Juni

62%

27°

-

9

Juli

73%

29°

-

6

Augusti

73%

29°

-

5

September

69%

25°

-

4

Oktober

57%

18°

-

6

November

43%

12°

-

9

December

38%

-

11