Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-

9

Februari

45%

-

8

Mars

46%

12°

-

8

April

53%

17°

-

8

Maj

57%

23°

-

9

Juni

62%

27°

-

8

Juli

71%

30°

-

5

Augusti

72%

29°

-

4

September

68%

25°

-

4

Oktober

55%

19°

-

5

November

42%

13°

-

8

December

37%

-

10