Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

-

11

Februari

53%

-

10

Mars

51%

12°

-

10

April

57%

17°

-

9

Maj

61%

23°

-

10

Juni

66%

27°

-

8

Juli

76%

30°

-

5

Augusti

76%

29°

-

5

September

72%

26°

-

4

Oktober

60%

19°

-

7

November

46%

13°

-

10

December

44%

-

12