Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-

9

Februari

35%

-

9

Mars

39%

-

9

April

46%

14°

-

10

Maj

51%

20°

-

11

Juni

56%

24°

-

10

Juli

64%

26°

-

8

Augusti

66%

26°

-

6

September

62%

22°

-

5

Oktober

52%

16°

-

6

November

37%

10°

-

8

December

29%

-

10