Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

26%

9

Februari

27%

9

Mars

31%

8

April

37%

14°

10°

8

Maj

46%

19°

15°

8

Juni

50%

24°

20°

8

Juli

56%

26°

23°

6

Augusti

59%

26°

24°

5

September

53%

23°

22°

5

Oktober

44%

17°

18°

6

November

32%

12°

13°

8

December

25%

10°

9