Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

27%

8

Februari

28%

8

Mars

32%

7

April

39%

14°

10°

8

Maj

47%

19°

15°

8

Juni

51%

24°

20°

8

Juli

58%

26°

23°

6

Augusti

61%

26°

24°

5

September

55%

22°

22°

5

Oktober

46%

17°

18°

6

November

33%

12°

13°

8

December

25%

8