Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

29%

-

8

Februari

33%

-

8

Mars

36%

10°

-

7

April

44%

15°

-

8

Maj

53%

20°

-

8

Juni

57%

24°

-

8

Juli

67%

27°

-

6

Augusti

68%

27°

-

4

September

63%

23°

-

4

Oktober

50%

18°

-

5

November

35%

12°

-

8

December

26%

-

9