Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-

8

Februari

44%

-

8

Mars

45%

-

8

April

51%

14°

-

9

Maj

54%

19°

-

10

Juni

61%

23°

-

8

Juli

70%

26°

-

6

Augusti

71%

25°

-

6

September

67%

22°

-

5

Oktober

56%

16°

-

6

November

43%

10°

-

8

December

36%

-

9