Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

-

8

Februari

38%

-

7

Mars

42%

-

8

April

48%

15°

-

9

Maj

53%

20°

-

11

Juni

59%

24°

-

9

Juli

67%

26°

-

7

Augusti

69%

26°

-

6

September

64%

23°

-

5

Oktober

55%

17°

-

6

November

38%

10°

-

7

December

30%

-

8