Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

77%

34°

-

1

Februari

75%

36°

-

1

Mars

66%

38°

-

2

April

62%

39°

-

4

Maj

65%

37°

-

7

Juni

61%

34°

-

10

Juli

55%

31°

-

13

Augusti

51%

31°

-

16

September

58%

32°

-

12

Oktober

73%

35°

-

5

November

79%

36°

-

1

December

76%

34°

-

1