Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

76%

35°

-

2

Februari

73%

37°

-

2

Mars

64%

37°

-

4

April

61%

36°

-

8

Maj

63%

34°

-

11

Juni

57%

32°

-

13

Juli

47%

30°

-

15

Augusti

41%

30°

-

17

September

50%

31°

-

18

Oktober

68%

34°

-

10

November

75%

35°

-

3

December

72%

34°

-

2