Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

76%

33°

-

0

Februari

78%

36°

-

0

Mars

69%

38°

-

1

April

64%

40°

-

2

Maj

67%

39°

-

6

Juni

63%

35°

-

9

Juli

58%

32°

-

12

Augusti

56%

31°

-

15

September

62%

32°

-

11

Oktober

74%

36°

-

5

November

81%

36°

-

1

December

76%

33°

-

0