Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

77%

34°

-

1

Februari

76%

36°

-

1

Mars

66%

38°

-

2

April

62%

38°

-

5

Maj

65%

36°

-

9

Juni

61%

33°

-

11

Juli

53%

31°

-

13

Augusti

49%

30°

-

17

September

56%

31°

-

14

Oktober

72%

35°

-

6

November

78%

36°

-

1

December

75%

34°

-

1