Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

77%

34°

-

1

Februari

75%

36°

-

1

Mars

65%

38°

-

3

April

62%

38°

-

5

Maj

65%

36°

-

10

Juni

62%

33°

-

12

Juli

54%

31°

-

14

Augusti

49%

30°

-

18

September

56%

31°

-

15

Oktober

72%

34°

-

7

November

79%

36°

-

2

December

76%

34°

-

2