Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

76%

34°

-

1

Februari

75%

36°

-

1

Mars

66%

38°

-

2

April

62%

38°

-

5

Maj

65%

36°

-

9

Juni

61%

33°

-

11

Juli

52%

31°

-

13

Augusti

47%

30°

-

17

September

55%

31°

-

15

Oktober

71%

34°

-

7

November

78%

36°

-

1

December

75%

34°

-

1