Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

19%

-

18

Februari

30%

-

15

Mars

34%

10°

-

16

April

39%

14°

-

15

Maj

43%

18°

-

15

Juni

42%

21°

-

14

Juli

41%

23°

-

16

Augusti

48%

22°

-

16

September

44%

20°

-

16

Oktober

35%

14°

-

19

November

27%

-

19

December

19%

-

18