Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

19%

-

18

Februari

29%

-

14

Mars

33%

10°

-

17

April

39%

13°

-

15

Maj

44%

18°

-

16

Juni

42%

21°

-

14

Juli

41%

22°

-

15

Augusti

47%

22°

-

15

September

43%

20°

-

15

Oktober

34%

15°

-

17

November

26%

-

19

December

18%

-

18