Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

73%

26°

-

0

Februari

69%

28°

-

1

Mars

63%

32°

-

2

April

58%

33°

-

4

Maj

46%

33°

-

9

Juni

25%

32°

-

15

Juli

19%

31°

-

16

Augusti

20%

31°

-

17

September

29%

31°

-

12

Oktober

53%

31°

-

6

November

67%

29°

-

2

December

73%

26°

-

0