Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

68%

26°

-

1

Februari

65%

29°

-

1

Mars

62%

34°

-

2

April

58%

36°

-

4

Maj

48%

35°

-

8

Juni

27%

33°

-

12

Juli

20%

32°

-

14

Augusti

22%

32°

-

14

September

30%

32°

-

11

Oktober

53%

32°

-

5

November

64%

30°

-

1

December

68%

27°

-

0