Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

68%

25°

-

1

Februari

64%

28°

-

1

Mars

61%

32°

-

2

April

59%

35°

-

4

Maj

47%

34°

-

9

Juni

31%

32°

-

12

Juli

23%

32°

-

14

Augusti

27%

32°

-

12

September

32%

32°

-

11

Oktober

56%

31°

-

5

November

67%

29°

-

1

December

69%

26°

-

0