Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

71%

26°

-

1

Februari

67%

29°

-

1

Mars

62%

34°

-

2

April

57%

35°

-

4

Maj

47%

34°

-

8

Juni

26%

32°

-

13

Juli

19%

32°

-

15

Augusti

21%

32°

-

15

September

29%

32°

-

11

Oktober

53%

32°

-

6

November

67%

30°

-

1

December

71%

26°

-

0