Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

24%

-

13

Februari

30%

-

12

Mars

36%

-

13

April

39%

14°

-

14

Maj

44%

19°

-

14

Juni

47%

22°

-

14

Juli

56%

24°

-

11

Augusti

57%

25°

-

10

September

52%

21°

-

10

Oktober

46%

15°

-

10

November

30%

-

14

December

20%

-

14