Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

27%

-

14

Februari

33%

-

13

Mars

38%

-

14

April

42%

13°

-

15

Maj

46%

18°

-

14

Juni

49%

21°

-

15

Juli

59%

24°

-

12

Augusti

59%

24°

-

11

September

53%

20°

-

11

Oktober

46%

14°

-

12

November

31%

-

14

December

24%

-

14