Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

26%

-

13

Februari

32%

-

13

Mars

36%

-

14

April

39%

13°

-

15

Maj

43%

18°

-

13

Juni

47%

22°

-

13

Juli

58%

24°

-

10

Augusti

58%

24°

-

10

September

53%

21°

-

10

Oktober

47%

15°

-

11

November

32%

-

14

December

22%

-

14