Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

-

13

Februari

30%

-

12

Mars

36%

10°

-

13

April

40%

15°

-

14

Maj

44%

20°

-

13

Juni

48%

23°

-

13

Juli

57%

25°

-

11

Augusti

58%

26°

-

10

September

52%

22°

-

10

Oktober

46%

16°

-

10

November

30%

-

13

December

20%

-

13