Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

-

13

Februari

37%

-

13

Mars

40%

10°

-

13

April

43%

14°

-

14

Maj

48%

19°

-

12

Juni

52%

23°

-

11

Juli

64%

26°

-

9

Augusti

63%

26°

-

9

September

58%

22°

-

9

Oktober

51%

17°

-

11

November

38%

11°

-

14

December

29%

-

13