Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

26%

-

13

Februari

34%

-

12

Mars

39%

11°

-

13

April

44%

16°

-

14

Maj

48%

21°

-

14

Juni

52%

24°

-

14

Juli

62%

26°

-

12

Augusti

62%

26°

-

11

September

55%

23°

-

11

Oktober

46%

17°

-

11

November

30%

10°

-

14

December

23%

-

14