Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

21%

-

12

Februari

29%

-

12

Mars

37%

12°

-

12

April

42%

17°

-

13

Maj

46%

22°

-

13

Juni

50%

25°

-

14

Juli

58%

27°

-

11

Augusti

58%

27°

-

10

September

52%

24°

-

10

Oktober

46%

18°

-

10

November

27%

10°

-

13

December

18%

-

13